Дребна шарка при децата

Дете с висока температура

Под популярното сред широката аудитория название “дребна шарка” всъщност се има предвид вирусно заразно заболяване, което в някои от случаите води до сериозни усложнения и