Домашен стационар

При този вид абонамент цялото лечение и всички прегледи на детето се извършват в домашни условия, при повикване и без да се налага то да бъде водено в клиниката.

Дете прегръщащо мече

Обхватността на медицинските услуги е същата, както при стандартния абонамент

Абонаментна такса – 80 лв. за месец