Дневен стационар

Дневният Стационар представлява извеждане на голям обем дейности от клиничната медицина, извършвани в болниците и провеждането им в амбулаторни условия. Услугата осигурява:

Болно дете в клиника

След преглед и установена нужда от венозна инфузионна терапия, детето прекарва само няколко часа в нашият стационар, докато трае вливането на необходимите разтвори и лекарства, като през останалото време е в дома си. Тези процедури  се провеждат ежедневно до пълното излекуване и  по този начин се избягва постъпване в болнично заведение.