Платени прегледи

Програмата “Платени прегледи” е уникален модел, значително по-достъпен от която и да друга форма на платени прегледи:

Дете на преглед с доктор

Отчита се възможността за по-дълъг  ход на заболяването, евентуални усложнения или състояния за доизлекуване или изискващи допълнителни лекарски грижи, както и възможността детето да се разболее повторно в срока на тези 30 дни.

Основната ни цел е финансовото измерение на процеса да не е бариера за по-големия брой прегледи, необходими за по-доброто обслужване на болното дете.