Лаборатория

Всички наши клиники са оборудвани със собствени лаборатории, предназначени да обслужват на момента основно наши пациенти:

* SAA е високо чувствителен възпалителен протеин, който изследван в съчетание с останалите три показателя, дава възможност най-точно да се прецени вида и фазата на инфекцията.