Денонощна Детска Клиника в София - VelaClinic

VelaClinic клиника в София

Детска Клиника София VelaClinic

Изцяло посветена на здравната грижа за най-малките, детската клиника в София VelaClinic няма алтернатива. С квалифицирания си екип и богатите традиции в профилактиката и лечението на детските заболявания, лечебно заведение осигурява високи медицински стандарти и отлични условия за пациентите. 

Детската клиника в София е предпочитаното лечебно заведение за родителите, в което те винаги могат да разчитат на адекватна и навременна здравна грижа за децата си. То разполага с дневен стационар с четири легла, оборудвани със съвременна високотехнологична апаратура. Това позволява успешното лечение на много от най-честите детски болести, без да се налага детето да бъде хоспитализирано. 

Услугата “домашен стационар” на детска клиника VelaClinic също е доказала високата си лечебно-терапевтична ефективност, защото детето се лекува в своя дом. 

Уникална и изцяло по идея на клиника “Вела”, както често я наричат малките пациенти, е и абонаментната програма за различните услуги на лечебното заведение. В основата ѝ е залегнало разбирането, че всяко дете трябва да има сигурен достъп не само до първичен преглед, но и до проследяване на заболяването до пълното излекуване. Ето защо клиниката предлага абонаментни планове на най-добри цени в страната, без да се фиксира ограничение в броя на прегледите. Родителите могат да заведат детето си на преглед или да се консултират по телефона по всяко време на денонощието.

Мисията на “Велаклиник” София е да бъде винаги до своите малки пациенти.

 

Стандартен Месечен Абонамент

Информация за родителите:
Информация за детето:

Денонощна клиника София – лечение на пневмонии и бронхити

Сред най-често срещаните в детска възраст заболявания са тези на горните и долните дихателни пътища. В много от случаите лечението на заболяванията изисква по-продължително време, допълнителни прегледи и консултации, а често и хоспитализация. VelaClinic София осигурява на родителите възможността да избегнат стресовата болнична среда, като изберат услугата “Дневен стационар” за манипулации като лечение с венозни антибиотици, рехидратиращи терапии и други. Детето прекарва само няколко часа в амбулаторни условия, докато трае вливането на предписаните медикаменти, след което може да се прибере вкъщи с родителите си. Тази опция е подходящ избор и позволява успешно лечение на пневмонии и много други болести. Така за всяко състояние, което предизвиква силно притеснение у родителите и изисква специализирана грижа, се предлага алтернатива на хоспитализацията. 

Освен това в условията на дневен стационар може да се осъществява и адекватно лечение на бронхити и бронхиолити. Възможността за неограничен брой консултации и прегледи на малките пациенти дава допълнителна сигурност на родителите и гарантира предприемането на навременни мерки, ако се налагат такива. Дневният стационар на клиниката разполага с четири легла, оборудвани по най-съвременните медицински стандарти. Това позволява лечение на бронхити и бронхиолити без хоспитализиране и при много малки пациенти, след преценка на здравословното им състояние. Ако се налага болнично лечение, екипът на VelaClinic София съдейства на родителите, така че приемът да стане максимално бързо и без излишни притеснения.

Много често при по-малките деца се налагат мерки за превенция на обезводняване или терапията му – например при лечение на повръщане и диария. В този случай стационарното лечение е най-добрият избор.

Спешен детски кабинет – експресна лаборатория

Достъпът до спешен детски кабинет, където прегледът и консултацията на малките пациенти да се извършва без дълго чакане, е от ключово значение за овладяване на спешни състояния при децата. В подобни случаи навременното и адекватно лечение гарантира крайния успех. 

В детска клиника VelaClinic в София родителите могат да са спокойни, че детето им ще бъде прегледано в спешен детски кабинет и ще бъде назначена навременна терапия. При необходимост от хоспитализиране клиниката съдейства с цялата медицинска документация и координацията с подходящо болнично заведение. 

VelaClinic предлага на своите малки пациенти и уникалната възможност да лекуват редица заболявания в отлично оборудван дневен стационар, като по този начин се избягва болничният престой. Престоят на лекуващите се деца е в рамките на няколко часа, докато бъдат извършени необходимите манипулации – например вливания на системи, лечение с венозни антибиотици, водно-солева реанимация и други. По този начин се избягва не само допълнителен стрес за детето от срещата с други болни и рязката замяна на домашната с болничната среда, но и ненужна хоспитализация. Ако здравословното състояние на детето и протичането на заболяването му позволяват, лечението би могло да се провежда и в условията на домашен стационар. Тази услуга също се предлага от екипа на VelaClinic и е най-щадяща за малките пациенти, които остават в комфорта на своя дом. Във всички случаи опитен лекарски екип следи състоянието на децата, така че да установи веднага дали лечението е достатъчно ефективно или се налагат допълнителни мерки.

За да е максимално удобно за родителите, към клиниката функционира и експресна лаборатория в София, така че цялото медицинско обслужване може да се извърши на едно място.