VELACLINIC
Денонощна Детска
Клиника

Месечен Абонамент

Нашата мисия

ВелаКлиник се посвещава на оказване на възможно най-добра педиатрична помощ за своите абонати и свободни пациенти, чрез постоянно усъвършенстване и обогатяване на своя уникален модел на работа, повишаване квалификацията и уменията на лекарите и сестрите си, съобразно най-високите стандарти на медицинската практика. В името на тази цел ВелаКлиник ще полага всички усилия да бъде еталон за най-висококачествено 24-часово безотказно медицинско обслужване на деца, осигурявайки условия за най-добро професионално развитие и реализация на сво0ите служители.

Нашите клинични случаи

За времето от 01.01 до 31.10.2020 VelaClinic Plovdiv е извършила 1945 прегледа. Това е периода на първата Ковид 19 вълна в България и най-тежки противоепидемични мерки. Ние не отказахме лечение на нито едно наше дете с Ковид. За този период сме хоспитализирали само 22 деца.

През годините 2017-2019 сме проследявали процента на деца насочени от нас за хоспитализация спрямо общия брой на всички наши деца абонати. Нашите цифри варират между 9% и 11% на 1000 и това е близък резултат до най-добрите стандарти и световни практики като Швейцария 6,6% и САЩ със 7,9% на 1000..