Месечен Абонамент

Щастливи родители с дете

Стандартен месечен абонамент Какво получавате? Абонамента включва абсолютно неграничен брой прегледи, в рамките на месеца Безотказност на услугата – родителите могат да посещават клиниката по

Лаборатория

Лаборатория Всички наши клиники са оборудвани със собствени лаборатории, предназначени да обслужват на момента основно наши пациенти: В лабораториите могат да бъдат направeни всички съвременните

Дневен стационар

Болно дете в клиника

Дневен стационар Дневният Стационар представлява извеждане на голям обем дейности от клиничната медицина, извършвани в болниците и провеждането им в амбулаторни условия. Услугата осигурява: Високотехнологична

Платени прегледи

Дете на преглед с доктор

Платени прегледи Програмата “Платени прегледи” е уникален модел, значително по-достъпен от която и да друга форма на платени прегледи: Първичният платен преглед е на стойност

Детска консултация

малко бебе

Детска консултация Детската Консултация е неразривна част от двете абонаментни програми. Ежемесечни консултативни прегледи на всяко дете от 0 до 1 година Измерване тегло, ръст,

Домашен Стационар

Дете прегръщащо мече

Домашен стационар При този вид абонамент цялото лечение и всички прегледи на детето се извършват в домашни условия, при повикване и без да се налага